AF Lotemp

7509225
Diversey s.r.o.

Odpěňovač pro nízkoteplotní aplikace.

AF Lotemp je vysoce koncentrované kapalné aditivum pro potlačení tvorby pěny na bázi neionických polyalkylenglykolových tenzidů. Slouží k regulaci pěnění vodných systémů při zpracování cukrové řepy, brambor, ovoce a zeleniny a ve všech technologiích, kde je třeba účinně potlačovat tvorbu pěny.

Balení: 20l.

Bezpečnostní list

Popis

AF Lotemp je určen pro nízkoteplotní technologické kroky. Optimální odpěňovací účinnosti se dosahuje v teplotním rozmezí 10 - 30°C. AF Lotemp lze použít v přímém styku s potravinami za podmínek daných závazným posudkem hlavního hygienika ČR.
Obvyklá úroveň dávkování činí cca 10 ppm (velice miniaturní množství)

Detaily produktu
7509225

Specifické reference